Opći uvjeti online kupnje


ALARM CENTAR d.o.o – Republika Hrvatska

Božidara Adžije 26, 10000 Zagreb

Tel/fax: +385-1-3646 095

Matični broj tvrtke: 2536978

OIB: 34670049520

UPOZORENJE!
Molimo Vas da pažljivo pročitate ove Opće uvjete prije korištenja web stranice „alarm-shop.net“ u svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda oglašenih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu. Ukoliko odlučite pristupiti kupnji naših proizvoda putem online kupnje (web shop) ili ste ovu web stranicu posjetili radi dobivanja informacija o pojedinom proizvodu tada se smatra da ste upoznati i da ste suglasni sa ovim Općim uvjetima, u suprotnom Alarm Centar d.o.o. se oslobađa svake odgovornosti. Ako niste suglasni sa ovim Općim uvjetima tada nemojte koristiti ovu web stranicu u svrhu kupnje proizvoda ili pribavljanja informacija o istima, već nas kontaktirajte na e-mail info@alarmcentar.hr ili u našem prodajnom centru u kojem od našeg ljubaznog osoblja možete dobiti sve potrebne informacije i/ili ostvariti kupnju proizvoda iz našeg prodajnog asortimana.


I. Značenje izraza navedenih u ovim Općim uvjetima

1. Prodavatelj – trgovačko društvo Alarm Centar d.o.o., Božidara Adžije 26, 10000 Zagreb, OIB: 34670049520 koji djelatnost maloprodaje električne i elektroničke opreme obavlja pod nazivom „Alarm Centar“.
2. „Alarm-shop.net“- web stranica u vlasništvu Prodavatelja
3. Kupac – svaka osoba koja je nakon pregleda i odabira proizvoda izvršila registraciju svojih podataka te naručila proizvod
4. Korisnici stranice „Alarm-shop.net“ – svaka osoba koja web stranicu „Alarm-shop.net“ koristi u svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda oglašenih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu
5. Korištenje stranice „Alarm-shop.net“ – pristup stranici www.alarm-shop.net radi dobivanja informacija o sadržaju iste i/ili ostvarivanja online kupnje
6. Online kupnja ili web shop – ostvarivanje kupnje proizvoda putem „Alarm-shop.net“
7. Proizvodi – svi proizvodi koji su istaknuti na „Alarm-shop.net“, a koje je moguće kupiti putem web shop-a

II. Opće odredbe

1. Ovim Općim uvjetima online kupnje (dalje: Opći uvjeti) uređuju se odnosi između Korisnika „Alarm-shop.net” Kupca i Prodavatelja, a u odnosu na uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, načina plaćanja, jamstva, reklamacija i povrata, dostave, zaštite tajnosti osobnih podataka i druga pitanja vezana uz korištenje „Alarm-shop.net“ i online kupnje.

2. Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Prodavatelja zaključen je trenutkom narudžbe proizvoda.

3. Putem „Alarm-shop.net“ moguće je izvršiti kupnju proizvoda samo na području Republike Hrvatske što podrazumijeva dostavu kupljenih proizvoda isključivo na istom području.

4. Korištenjem „Alarm-shop.net“ smatra se da je korisnik iste upoznat s ovim Općim uvjetima te da iste prihvaća. Prodavatelj otklanja svaku odgovornost za sporna pitanja koja bi eventualno mogla proizaći iz razloga što Korisnik stranice „Alarm-shop.net“ nije pročitao Opće uvjete.

5. Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

6. Korisnici stranice „Alarm-shop.net“ dužni su dati točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca, a suprotno postupanje ovlašćuje Prodavatelja da uskrati takvom korisniku pristup ili ostvarenje svih ili dijela usluga koje nudi „Alarm-shop.net“.

7. Prodavatelj je ovlašten, bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Općih uvjeta, asortiman proizvoda, cijene istih, druge podatke vezane uz web shop kao i sav ostali sadržaj stranice „Alarm-shop.net“ zbog čega su Korisnici stranice „Alarm-shop.net“ dužni prilikom svake posjete istoj web stranici pregledati sadržaj iste. Suprotno postupanje oslobađa Prodavatelja bilo kakve odgovornosti.

8. Prodavatelj se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup stranici „Alarm-shop.net“ i podatcima pohranjenim na istim uređajima prilikom korištenja stranice „Alarm-shop.net“ ukoliko je ista nastala uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa i sl. te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavatelj. Također, Prodavatelj je oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korištenje stranice „Alarm-shop.net“.

III. Web shop

1. Online kupnja može se ostvariti samo ukoliko se kupac registrira na za to predviđenom mjestu na stranici „Alarm-shop.net“. Prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca kupac je dužan dati točne, važeće i potpune osobne podatke. Kupac je ovlašten izabrati mogućnost da ga Prodavatelj informira o novim proizvodima, proizvodima na akciji sl. (newsletter). Nakon uspješno obavljene registracije (pravilno popunjeni svi traženi podatci) na e-mail Kupca biti će dostavljena obavijest o uspješnoj registraciji.

2. Proizvodi koje je moguće kupiti oglašeni su na stranici „Alarm-shop.net“ a uz svaki proizvod navedeni su podatci o specifikaciji proizvoda, cijeni, cijeni dostave kao i drugi podatci.

3. Odabir željenog proizvoda vrši se spremanjem u „košaricu“ klikom na link „Dodaj u košaricu“. Ukoliko Kupac izvrši kupnju proizvoda koji je, u međuvremenu, prodan tada će Prodavatelj kontaktirati kupca radi dogovora o daljnjem postupanju (povrat uplaćenog iznosa, kupnja drugog proizvoda ili isporuka proizvoda iste vrste kada ga Prodavatelj pribavi od svojih dobavljača). Prodavatelj, osim netom navedene obveze, ne odgovara Kupcu u opisanom slučaju po bilo kojoj osnovi.

4. U „košarici“ se nalaze svi proizvodi koje je Kupac odabrao za kupnju zajedno sa cijenom proizvoda i cijenom dostave te ukupnom cijenom (uključen PDV). Ukoliko Kupac želi nastaviti sa kupnjom odabire link „Plaćanje“, a sustav ga dalje automatski vodi do stranice „Pregled narudžbe / Plaćanje“ na kojoj je potrebno potvrditi podatke koje je kupac dao prilikom registracije, adrese dostave, potvrditi dostavu računa i odabir načina plaćanja (virmansko plaćanje gotovinom ili putem internet bankarstva na račun tvrtke Alarm Centar d.o.o.). Detalji računa se mogu promijeniti u odnosu da li račun prima fizička osoba ili pravna. Ako račun prima pravna osoba potrebno je da kupac unese sve tražene podatke.

5. Po izvršenju naprijed navedenih koraka web shop-a i odabirom „Kupi“ na stranici „Pregled narudžbe / Plaćanje“, sustav automatski vodi Kupca na stranicu „Potvrda narudžbe“, a na kojoj se nalaze podatci o broju narudžbe, plaćanju kao i obavijest o odaslanju potvrdnog maila koji sadrži ponudu prodaje odabranih proizvoda te obavijest o e-mail adresi i besplatnom broju telefona putem kojih Kupac može dobiti sve potrebne informacije.

IV. Cijena

1. Cijene proizvoda su maloprodajne. Cijene proizvoda i cijene dostave izražene su u kunama te je u istima sadržan pripadajući PDV.

2. Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti kao što je ovlašten bez prethodne obavijesti mijenjati cijene isključivo za web shop. Također, Prodavatelj je ovlašten bez prethodne obavijesti u svakom trenutku odrediti popust, dnevne ili tjedne akcije, akcije za pojedini proizvod, grupu proizvoda i/ili za sve proizvode.

3. Neovisno od prethodne točke ovih Općih uvjeta, sva naručena roba biti će isporučena po cijenama koje su vrijedile pri izradi ponude.

V. Plaćanje

1. Plaćanje kupljenih proizvoda kupac može izvršiti virmanom (direktno putem uplate na račun ili internet bankarstvom).

2. Plaćanje se smatra izvršenim u trenutku primitka uplate na žiro-račun Prodavatelja.

VI. Jamstvo i servisi

1. Za svaki proizvod iz asortimana Prodavatelja koji je oglašen na „Alarm-shop.net“ kupac ostvaruje prava iz jamstva prema jamstvenom listu određenog proizvoda kojeg Kupac dobiva zajedno sa kupljenim proizvodom.

2. Podatci o ovlaštenim servisima kupljenog proizvoda nalaze se jamstvenom listu kojeg kupac dobiva zajedno sa kupljenim Proizvodom.

3. Kada Kupac ostvaruje prava iz jamstva, a što mora biti u skladu sa jamstvenim listom, tada isti reklamaciju ima pravo podnijeti Prodavatelju na u ovim uvjetima naznačenu e-mail adresu i/ili adresu sjedišta Prodavatelja, u kojim slučajevima će Kupca kontaktirati Prodavatelj, odnosno ima pravo reklamaciju podnijeti u prodajnom centru tvrtke „Alarm Centar d.o.o.“.

VII. Dostava

1. Proizvode koji su plaćeni sukladno dostavljenoj ponudi biti će isporučeni Kupcu najdulje u roku od 72 sata osim ako uz određeni proizvod stoji u napomeni posebni rok isporuke, pod uvjetom da su narudžbe zaprimljene do 12h od ponedjeljka do petka, radnim radnom, računajući od dana uplate. U slučaju da Kupljeni proizvod Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti u navedenom roku, o tome će obavijestiti Kupca radi dogovora o novom roku isporuke. U ovom slučaju Kupac ima pravo i na raskid Ugovora.

2. Dostavu vrši Prodavatelj (putem svojih djelatnika) ili angažiranjem renomirane dostavne (kurirske) službe. Kupac (ukoliko želi) može sam podići kupljenu robu na adresi “Alarm Centar d.o.o., Božidara Adžije 26, 10000 Zagreb”.

3. Prilikom preuzimanja dostavljenog proizvoda, Kupac je dužan pregledati isporučeni proizvod i u slučaju vidljivog oštećenja ima pravo odbiti preuzimanje istog te tražiti isporuku neoštećenog proizvoda.

4. U slučajevima kada je Kupcu isporučen proizvod različit od onog kojeg je kupio, isti ima pravo na isporuku naručenog proizvoda, a ukoliko to nije moguće Kupac ima pravo na povrat novca u iznosu plaćene cijene proizvoda, cijene dostave i naknadu troškova povrata proizvoda te je dužan vratiti krivo dostavljen proizvod.

5. Prilikom dostave, uz kupljeni proizvod, Kupac dobiva sve isprave koje prate proizvod (korisnički priručnik, jamstveni list), račun, te potvrdu o primitku pošiljke koju je obvezan potpisati. Potpisom na potvrdi o primitku pošiljke smatra se da je proizvod preuzet bez vanjskih vidljivih oštećenja.

6. Cijene dostave istaknute su na „Alarm-shop.net“ i u njima je sadržan pripadajući PDV. Prodavatelj je cijene dostave formirao temeljem iznosa košarice.

7. Dostava se vrši samo na području Republike Hrvatske.

VIII. Raskid ugovora i povrat

1. Kupac ima pravo, ne navodeći za to razlog, raskinuti Ugovor o kupoprodaji u roku od 7 radnih dana računajući od dana preuzimanja proizvoda, pisanom obaviješću o raskidu ugovora koju je dužan dostaviti Prodavatelju, na adresu sjedišta istog.

2. U slučaju iz prethodne točke, Kupac se obvezuje vratiti isporučeni proizvod Prodavatelju o svom trošku, na adresu sjedišta Prodavatelja.

3. Kupac nema pravo na raskid Ugovora u slučajevima propisanim člankom 49.Zakona o zaštiti potrošača.

4. Kupac ima pravo na povrat proizvoda, na teret Prodavatelja u slučaju :

a. Kada je isporučen proizvod koji nije kupljen
b. Kada je isporučen oštećeni proizvod

5. Kupac je, u svim slučajevima kada vrši povrat proizvoda po bilo kojoj osnovi, proizvod koji vraća Prodavatelju dužan vratiti u originalnoj ambalaži, kompletan sa svim pripadajućim dijelovima i dokumentacijom, a svaka oznaka kojoj je svrha ukazati kako proizvod nije korišten ili oštećen ne smije biti uklonjena ili oštećena (osim u slučajevima kada se ostvaruje pravo iz jamstvenog lista o odnosu na oznake koje ukazuju da proizvod nije korišten).

IX. Zaštita osobnih podataka

1. Prodavatelj prikuplja osobne podatke Kupaca samo u mjeri koji su nužni za ispunjenje svoje obveze, za informiranje o novim i akcijskim proizvodima te dostavu promotivnih materijala, unaprjeđenje odnosa sa Kupcima te radi provjere drugih podataka neophodnih za online kupovinu.

2. Prodavatelj se obvezuje štiti osobne podatke Kupaca u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka te se obvezuje da osobne podatke neće ni na koji način ustupiti trećim osobama bez pristanka Kupca (osim podataka koji su nužni poslovnim partnerima za izvršavanje dostave kupljenog proizvoda). Od ovog se izuzimaju slučajevi u kojima je Prodavatelj po valjanom nalogu ovlaštenih državnih tijela, u skladu sa zakonom, dužan dostaviti ili dopustiti uvid u osobne podatke Kupaca.

3. Kupac ima pravo zatražiti nadopunu, ispravak ili izmjenu netočnih osobnih podataka.

X. Ostale odredbe

1. Prodavatelj daje pravo Kupcima koristiti sve usluge na „Alarm-shop.net“ samo za osobne potrebe, u nekomercijalne svrhe. Promjena sadržaja na „Alarm-shop.net“, u bilo kojem njegovom obliku, zabranjena je kao i kopiranje, javno izvođenje i sl. Uporaba sadržaja „Alarm-shop.net“ na drugim web stranicama je zabranjen.

2. Prodavatelj zadržava pravo dati prava za objavljivanje bilo kojeg materijala, dijelova „Alarm-shop.net“ trećoj osobi samo u slučaju sklopljenog ugovora koji uređuje prava i obveze Prodavatelja i trećeg koji objavljuje informaciju.

3. Pri kupnji bilo kojeg proizvoda, koji je predmet autorskih prava ili prava intelektalnog vlasništva, Prodavatelj ne daje nikakva dodatna prava korištenja i objavljivanja, osim izrijekom dano pravo ili dozvola od proizvođača / distributera proizvoda.

4. Kada „Alarm-shop.net“ odgovarajućim linkovima pruža mogućnost posjeta drugih web stranica drugih osoba, iste nisu u vlasništvu Prodavatelja i ovi Opći uvjeti u slučaju korištenja predmetnih web stranica na primjenjuju se u odnosu na Prodavatelja i Kupca. Prodavatelj te web stranice ne kontrolira i ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo koju od njih ili njihov sadržaj. Posjet tim stranicama u cijelosti je na vlastiti rizik Kupca i Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

5. Iako Prodavatelj ulaže izraziti napor kako bi sve objavljene informacije o proizvodu bile točne, moguće je da informacije o određenom proizvodu nisu ažurirane ili točne, a u kom slučaju će Prodavatelj obavijestiti Kupca koji je podnio narudžbu nakon čega Kupac ima pravo ostati kod svoje narudžbe ili je izmijeniti. Fotografije uz proizvode samo su ilustrativne prirode.

6. Prodavatelj zadržava pravo na objavljivanje sadržaja na engleskom jeziku U slučajevima kada:

a. se radi o nazivu proizvoda, dijelova istih ili funkcija na engleskom jeziku

b. se radi o izrazima na engleskom jeziku koji su općeprihvaćeni u hrvatskom jeziku odnosno da se radi o zajedničkoj terminologji

c. postoji rizik da se značajne informacije ne mogu dovoljno precizno prevesti na hrvatski jezik, a da se ne izgubi njihovo značenje i smisao

XI. Kontakti

1. Za sve informacije, pohvale, primjedbe, reklamacije kao i svake druge obavijesti Kupci se mogu obratiti Prodavatelju na:
a. adresu: Alarm Centar d.o.o. – Republika Hrvatska, Božidara Adžije 36, 10000 Zagreb
b. tel/fax: +385-1-3646 095
c. e-mail:info@alarmcentar.hr