Ugradnja po želji

Osim prodaje i servisa sigurnosnih uređaja nudimo i mogućnost ugradnje te je ista osigurana putem tvrtke Alarm Centar d.o.o., alarmcentar.hr. Ukoliko trebate specijalizirani sustav za Vaš prostor nudimo mogućnost besplatnog uvida i savjetovanja. Sve što trebate je kontaktirati nas!


 

Naše usluge

UGRADNJA

Naše višegodišnje iskustvo i pedantnost instalatera, kao i njihova stručnost, garancija su ispravnoga rada i dugoga vijeka trajanja sustava koje Vam mi ugradimo.
Naime, vrlo bitno je ugradnju uređaja koji Vam trebaju pružati dugogodišnju sigurnost povjeriti stručnoj i licenciranoj osobi. Također nije svejedno koliko je instalater ustvari dobar majstor tj. je li uredan, pedantan, strpljiv, pažljiv u radu, sistematičan i sl.

ODRŽAVANJE I SERVIS

Kao i kod mnogih drugih sustava i uređaja, kao i kod vašeg vozila, potrebno je također provoditi redovno održavanje i kod sustava tehničke zaštite.
Da bi vaš auto bio siguran i da se ne bi kvario, redovno posjećujete servisera koji tada promijeni ulje, pogleda kočnice i dr. Jednako tako da bi vaš alarm ili video nadzor bio siguran, da se ne bi kvario, a naročito da ne zakaže u „ključnom trenutku“ potrebno je redovno održavanje.

PROJEKTIRANJE

Osim što zakon obvezuje sve korisnike na izradu propisane dokumentacije, preporučujemo da se kao i prije izrade bilo kojeg drugog tehničkog sustava na objektu izradi kvalitetan projekt. Na taj se način profesionalnom i stručnom osoblju povjerava izrada procjene ugroženosti i sigurnosnog elaborata, te naravno projektne dokumentacije kojom se definira potreban oblik i stupanj tehničke zaštite na objektu. Tako možete biti sigurni da je za vaš objekt predviđen zaista potreban sustav zaštite i pripadajuća oprema kako vrstom tako i tipom i količinom.

Ako je riječ o glavnom projektu, uz projekt se izrađuje i službeni troškovnik na temelju kojeg možete tražiti unificirane ponude više različitih dobavljača i pritom biti sigurni da će vam svi ponuđači ponuditi istovjetnu opremu, bez variranja u klasi, količini i vrsti opreme. Tako osiguravate pravednu tržišnu utakmicu, a što je još važnije osiguravate sebe od mogućih neprofesionalnih poteza potencijalnih dobavljača.

Projektiranje sustava tehničke zaštite obuhvaća:

– izrada snimke postojećeg stanja, procjene ugroženosti i elaborata tehničke zaštite
– izrada glavnog projekta sustava zaštite
– izrada projekta izvedenog stanja sustava zaštite
– obuka korisnika
– tehnički pregledi

NADZOR I INTERVENCIJE

U suradnji s pomno odabranim renomiranim tvrtkama koje se bave tjelesnom zaštitom i intervencijama te koje imaju za to posebno obučene i naoružane djelatnike, pružamo vam cjelovitu zaštitu vašega objekta svih 365 dana u godini puna 24 sata dnevno.
U slučaju alarma signal se prosljeđuje u CDS (centralni dojavni sustav) unutar tvrtke za nadzor te dežurni operater točno vidi s kojega objekta je došao signal dojave te u kojoj prostoriji štićenoga objekta je došlo do aktivacije alarma, o tome žurno obavještava dežurni interventni tim i šalje ga na lokaciju gdje se objekt nalazi. Osim dojave o alarmu operater također dobiva sve eventualne kvarove i greške na sustavu što je vrlo korisno jer tada mi kao tvrtka koja je ugradila sustav i koja vodi brigu o njegovoj ispravnosti, izlazimo na intervenciju u najkraćem roku i otklanjamo kvar kako bi vaš sustav zaštite bio i dalje jednako učinkoviti. Samo u svakom trenu ispravan sustav zaštite je onaj sustav koji vam pruža punu zaštitu!