Povrat i zamjena

1. Kupac ima pravo u roku od osam 7 radnih dana računajući od dana preuzimanja proizvoda, na reklamaciju kupljenog proizvoda ili povrat proizvoda ukoliko prilikom preuzimanja robe uoči nedostatke na proizvodima ili su dostavljeni proizvodi neispravni. Prodavatelj će na osnovu zahtjeva za povrat ili zamjenu, Kupcu vratiti sredstva na račun koji je Kupac naveo u samom zahtjevu ili zamijeniti proizvod s novim u roku trideset (30) dana od datuma primitka vraćenog proizvoda na adresu navedenu na obrascu za reklamaciju.

2. U slučaju iz prethodne točke, Kupac se obvezuje vratiti isporučeni proizvod Prodavatelju o svom trošku, na adresu sjedišta Prodavatelja.

3. Kupac nema pravo na raskid Ugovora u slučajevima propisanim člankom 49.Zakona o zaštiti potrošača.

4. Kupac ima pravo na povrat proizvoda, na teret Prodavatelja u slučaju :

a. Kada je isporučen proizvod koji nije kupljen
b. Kada je isporučen oštećeni proizvod

5. Kupac je, u svim slučajevima kada vrši povrat proizvoda po bilo kojoj osnovi, proizvod koji vraća Prodavatelju dužan vratiti u originalnoj ambalaži, kompletan sa svim pripadajućim dijelovima i dokumentacijom, a svaka oznaka kojoj je svrha ukazati kako proizvod nije korišten ili oštećen ne smije biti uklonjena ili oštećena (osim u slučajevima kada se ostvaruje pravo iz jamstvenog lista o odnosu na oznake koje ukazuju da proizvod nije korišten).