Plaćanje

1. Plaćanje kupljenih proizvoda kupac može izvršiti virmanom (direktno putem gotovinske uplate na žiro-račun ili internet bankarstvom).

2. Plaćanje se smatra izvršenim u trenutku primitka uplate na žiro-račun Prodavatelja.

Cijene

1. Cijene proizvoda su maloprodajne. Cijene proizvoda i cijene dostave izražene su u kunama te je u istima sadržan pripadajući PDV.

2. Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti kao što je ovlašten bez prethodne obavijesti mijenjati cijene isključivo za web shop. Također, Prodavatelj je ovlašten bez prethodne obavijesti u svakom trenutku odrediti popust, dnevne ili tjedne akcije, akcije za pojedini proizvod, grupu proizvoda i/ili za sve proizvode.

3. Neovisno od prethodne točke sva naručena roba biti će isporučena po cijenama koje su vrijedile pri izradi ponude.